Praktijkondersteuning

Praktijkondersteuning huisartsenzorg (POH) Is bedoeld om de huisarts te faciliteren in de zorg rondom chronische patiënten als CVRM, diabetes, astma, ouderenzorg en GGZ.

De functie van Praktijkondersteuner is in het leven geroepen om de kwaliteit van zorg te garanderen dan wel te verhogen en de huisarts te ontlasten. De POH levert geprotocolleerde zorg die onder supervisie van de huisartsen wordt uitgevoerd.

Aanwezigheid

  • Christien Wielink (diabetes): maandag, woensdag en donderdag
  • Angela Kemperman (COPD en CVRM): dinsdag en vrijdag
  • Femke van de Ven (ouderenzorg): maandag, donderdag en vrijdag.
  • Suzanne Kunnen (GGZ): maandag,dinsdag, donderdag en vrijdag.
  • Wendy Schneider (GZZ): maandag en dinsdag
  • Jantien de Vries (GGZ): dinsdag

Diabetes Mellitus

De zorg voor patiënten met diabetes type 2 is geregeld volgens hiervoor door het NHG (Nederlands Huisartsen Genootschap) vastgestelde richtlijnen. Het doel van de diabeteszorg is het voorkomen, dan wel uitstellen van complicaties van diabetes op korte en lange termijn. De driemaandelijkse controles worden door de Praktijkondersteuner uitgevoerd, evenals de uitgebreidere jaarcontrole. Er is dan aandacht voor de ziekte en behandeling en uitslagen worden besproken.

CVRM

Het CVRM-spreekuur is bedoeld voor mensen met een (mogelijk) verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Het is gericht op het voorkómen van hart- en vaatziekten door risicofactoren in kaart te brengen en te behandelen en controle van mensen met hart- en vaatziekten. Er wordt aandacht te besteed aan leefstijl en eventueel medicamenteuze behandeling.

COPD

We hebben een controlespreekuur opgezet voor mensen met COPD en voor mensen die medicijnen voor de longen gebruiken. Tijdens dit spreekuur is aandacht voor kwaliteit van leven, leefstijl, medicijngebruik en roken. Onze praktijk beschikt over een spirometer, dit is een apparaat waarmee longfunctieonderzoek gedaan kan worden. Met behulp van de gegevens van het longfunctieonderzoek en uw klachtenpatroon kunnen we beoordelen of de medicijnen die u gebruikt de juiste zijn en of ze juist gedoseerd zijn.

GGZ

De POH GGZ ondersteunt huisartsen bij de begeleiding en behandeling van psychische klachten van onze patiënten. Voorbeelden van psychische klachten zijn: angst, somberheid, slapeloosheid, spanningen thuis of op het werk.