Over de praktijk

Welkom bij de Huisartsengroepspraktijk De Teselaar. Onze praktijk is een NHG geaccrediteerde praktijk met vier huisartsen, een waarnemend huisarts, acht doktersassistenten, drie praktijkverpleegkundigen, drie praktijkondersteuners GGZ en een praktijkmanager.

Met ons team bieden wij huisartsgeneeskundige zorg op medisch, verpleegkundig en psychosociaal gebied. We willen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van onze patiënten. Een goede bereikbaarheid en laagdrempeligheid dicht bij huis zien wij als een voorwaarde voor duurzame, generalistische en doelmatige zorg met een hoge kwaliteit. Door gerichte aandacht voor de patiënt, een goede arts-patiëntrelatie en patiënttevredenheid borgen wij de continuïteit van de zorg.