Over de praktijk

Welkom  op de website van huisartsengroepspraktijk de Teselaar.

Wij zijn gevestigd in een gezondheidscentrum met totaal vier vaste  huisartsen, waarnemend huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners somatiek, praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg, praktijkondersteuner jeugd en een praktijkmanager.

Met ons team bieden wij huisartsgeneeskundige zorg op medisch, verpleegkundig en psychosociaal gebied. We willen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven van onze patiënten. Een goede bereikbaarheid en laagdrempeligheid dicht bij huis zien wij als een voorwaarde voor duurzame, generalistische en doelmatige zorg met een hoge kwaliteit. Door gerichte aandacht voor de patiënt, een goede arts-patiëntrelatie en patiënttevredenheid borgen wij de continuïteit van de zorg.

Onze Praktijk is NHG geacrediteerd.