Klachtenregeling

Onze medewerkers proberen kwalitatief goede zorg te leveren. Als u toch niet tevreden bent over de gang van zaken dan horen wij graag van u waarover u ontevreden bent. U kunt dit het best direct bespreken met de betrokken persoon.

Natuurlijk kunt u hiervoor een afspraak maken. Wij hopen hiermee een oplossing te vinden voor het probleem. Daarnaast kunnen wij met deze informatie proberen onze dienstverlening te verbeteren.

Indien u niet tevreden bent met het resultaat van dit gesprek zullen wij u doorverwijzen naar een klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg
Postbus 8018
5601 KA Eindhoven

088 - 022 91 00
info@skge.nl

Folder skge

Indien u uw onvrede niet in geen gesprek met ons wilt bespreken is het mogelijk om een schriftelijke klacht in te dienen. De klacht zal dan ter afhandeling worden doorgestuurd naar de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg. 

Sinds 2013 zijn wij een NHG geaccrediteerde praktijk. NHG-Praktijkaccreditering is hét kwaliteitskeurmerk en dé methode voor systematisch verbeteren in de huisartsenpraktijk.

 

digitaal klachtenformulier: