Huisarts in opleiding

Wie huisarts wil worden, moet na het behalen van het artsexamen de specialisatie huisartsgeneeskunde volgen. Deze specialisatie duurt drie jaar. In het 1ste en 3de jaar werkt de AIOS (arts in opleiding tot specialist) in een huisartsenpraktijk.

Er wordt tijdens deze specialisatie steeds gewerkt onder begeleiding van een ervaren en getrainde huisarts, de opleider huisartsgeneeskunde. Bij ons in de praktijk zijn dat dokter Thoonsen en dokter Borghuis.

De AIOS houdt zelfstandig spreekuur en legt visites af. Zo nodig overlegt de AIOS met de opleider of één van de andere artsen tijdens of na het spreekuur of visite.

Op de huisartsenpost doet de AIOS ervaring op in het verrichten van avond-, nacht- en weekenddiensten.

De AIOS heeft 1x per week onderwijs aan de universiteit. Onze praktijk is verbonden aan de huisartsenopleiding van het Radboud Universiteit in Nijmegen.

Op dit moment begeleiden wij AIOS Mw. N.Koster